Tài sản nào tại châu Á được cho là nhạy cảm nhất trước sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ 2020?

Trong khi chờ đợi kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Donald Trump và Joe Biden sẽ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào, nhà đầu tư đang để mắt để tác động của sự kiện này đối với đồng CNY, các cổ phiếu Trung Quốc có liên quan đến biến đổi khí hậu và các kế hoạch kích thích, cũng như tác động từ các chính sách của Mỹ đối với lĩnh vực y tế và công nghệ.