Không lo tắc nghẽn hồ sơ nhà, đất ở TP Thủ Đức

Dù lượng hồ sơ nhà, đất ở TP Thủ Đức (TP HCM) tăng cao nhưng giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM khẳng định vẫn bảo đảm giải quyết đúng tiến độ cho người dân