Hà Nội: Xây dựng Đoạn đường đoàn kết Quân - Dân "Vì Một Việt Nam Xanh"

Ngày 8-10, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trồng mới 250 cây bóng mát trong chương trình Vì Một Việt Nam Xanh và trao quà cho các gia đình chính sách, tôn giáo tại một số quận, huyện của Hà Nội.