CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN THỦ ĐÔ: GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đồng hành với các cấp chính quyền đẩy lùi dịch Covid-19, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, phát huy rõ nét vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.