Nhiều dự án sắp được tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù

Sở TNMT đã có tờ trình trình UBND TP xem xét, ban hành quyết định, quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi năm 2021 với 219 dự án triển khai trong năm này.