Cần nới lỏng định lượng kiểu Việt Nam

Cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và số doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường sẽ tăng nhanh nếu không có thêm các biện pháp hỗ trợ như nới lỏng định lượng.