Chạy đà “phá bom” nợ xấu

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu vẫn đang trong mức kiểm soát, song với các tổ chức tín dụng (TCTD), nợ xấu đang là “trái bom” ngày càng khó xử lý hơn.